>>  Tin tức
Miễn tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất vùng ngập lũ - 3/11/2012
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 48/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/8/2005 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên bị ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Điều 3, Quyết định 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/8/2005 quy định: Trước mắt cho phép chưa thực hiện việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ khi tiến hành làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đối với các hộ dân sống trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ.

Còn tại Quyết định 48/2012/QĐ-TTg mới ban hành, Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp ngân sách nhà nước đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ. Đối với phần diện tích đất được giao vượt hạn mức (nếu có) phải nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

Ngoài tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ được miễn phí theo quy định trên, các chi phí giải phóng mặt bằng, tôn nền, đắp bờ bao, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng và chi phí đầu tư xây dựng nhà không được miễn và tiếp tục thực hiện trả chậm theo quy định tại Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/8/2005; các hộ gia đình, cá nhân có quyền sở hữu về cơ sở hạ tầng và tài sản trên đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở được miễn tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ theo quy định nêu trên trong thời hạn 10 năm kể từ ngày bàn giao đất, nhà để ở, hộ gia đình, cá nhân không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau 10 năm hộ gia đình, cá nhân có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất; khi chuyển nhượng phải nộp 50% tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ theo quy định tại thời điểm chuyển nhượng.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013.

DiaOcOnline.vn - Theo Chinh Phu

Các tin khác
  +30 héc ta làm quảng trường, công viên khu đô thị Thủ Thiêm
  +Kiến nghị nộp tiền sử dụng đất từng phần
  +Miễn, giảm thuế cho người mua nhà lần đầu
  +Mở hơn điều kiện nhập cư vào thủ đô
  +Lại đề xuất thí điểm căn hộ 25 m2
  +Đề nghị miễn tiền thuê đất với bãi đậu xe
  +Kiến nghị giải pháp hỗ trợ xây căn hộ nhỏ
  +Đà Nẵng: Không cho chia nhỏ các lô đất lớn
 

Công Ty Cổ Phần VNREAL

Trụ sở : Số 142 - Hoa Lan - Phường 2 - Quận Phú Nhuận TP. HCM

Điện thọai : 08 35171994 - Fax : 08 35171995 - Email : Support@vnreal.com

Website: www.vnreal.com